logo
提供專業網上推廣服務,包括 SEO 搜尋引擎優化、SEM 關鍵字廣告、PPC 點擊付費廣告、社交媒體推廣、電子商貿顧問服務、數碼分析及網站設計等。免費網絡推廣諮詢,立即聯絡我們。

SEO 搜尋引擎優化

SEM|PPC 搜尋|點擊付費廣告

社交媒體推廣

電子商貿服務

網站設計

立即聯絡我們
免費網上推廣諮詢,包括:SEO、SEM、PPC、社交媒體、電子商貿及網站設計等。

+852 5743 0073

香港銅鑼灣怡和街28號恆生銅鑼灣大廈12樓A-B室

星期一至六 09:00 - 18:00

Email、Facebook、Instagram 三管宣傳齊發

Email、Facebook、Instagram 三管宣傳齊發

早晨Jou Sun聯合創辦人Jessica用盡網絡嘅渠道去為早晨做網上宣傳推廣,「我哋promotion係定期做嘅,一個禮拜會出3個email,日日會有Facebook post、Instagram post,去介紹同我哋合作嘅農戶。」咁用咩規則去揀農戶做宣傳呢?Jessica話有兩個重點,第一係佢有新產品,又可以提供到相片。第二,盡量公平咁輪流去做,畀唔同嘅農場有曝光機會,「我哋做呢啲宣傳係唔收農夫錢嘅。」

 

如果個宣傳放喺早晨網站首頁嘅banner位,成效好明顯,獲宣傳嘅農戶會做多最少2至3倍生意,係好大嘅增幅。不過唔好以為上到first page banner做多咁多生意,就個個都想做宣傳。Jessica話有農戶曾經同佢哋反映過生意多咗但做唔切,「如果農場怕訂單太多而做唔切,咁嗰啲農場可能就唔出宣傳住,因為佢哋都會唔夠人手。香港嘅農夫,可能得佢同佢太太或者partner兩個人做嘢,要種菜、割菜、執菜pack好,其實有好多工夫要做。」

 

宣傳多數有兩大目標,一係提升品牌或產品嘅知名度,二係為咗促銷。不過做宣傳之前,記得要睇下產品嘅情況,包括質量同埋數量。好似早晨咁,做宣傳之前,就要睇下農產品嘅質量,又要睇下農戶有冇人手去處理突然大幅增加嘅訂單。如果貨量唔夠,或者超出人手負荷處理唔到,就可能麻煩到客戶服務嘅同事,或者變成關公災難。

 

日豐有機農場,由場主謝生同老婆兩個人打理。謝生朝早開始忙割菜、包裝,然後送菜到早晨集運點,到中午都冇停過。所以Jessica話幫農場做宣傳嘅時候,都要考慮農夫嘅人手,以免宣傳之後佢哋冇辦法完成訂單。

 

林世雯Jessica,早晨Jou Sun聯合創辦人

 

Jessica於外國留學時經常幫襯online買餸服務,返到香港發現原來冇呢個service,於是成立「早晨Jou Sun」。最初落手落腳幫客人去街市買餸,再送到客人屋企,不過好快就發現呢個business model喺人手、定價方面都有制肘,同時因為接觸唔到食材嘅源頭,所以保障唔到食物嘅安全同質素。2017年,早晨轉型,繼續為冇時間買餸嘅人準備好每晚嘅餸菜,不過買貨嘅源頭就由街市變咗做農場,主打來源有認證嘅食材,吸引一班支持本地食材、追求健康環保嘅消費者。

Share
No Comments

Post a Comment